Uitgebreide zoek mogelijkheden
De Nijs: 'We're looking for strong, robust, drought and heat resistant varieties.'

Jan-Paul Bandsma, De Nijs, Warmenhuizen: 'We zoeken sterke, robuuste, droogte- en hitteresistente rassen.'

Ieder jaar in de eerste volle week van November, laten de Europese aardappelkwekers en handelshuizen die aktief zijn in Nederland hun nieuwe rassen en laatste kweekresultaten zien aan hun klanten van over de hele wereld tijdens .

Veel van deze rassen zijn bedoelt voor de Industriële verwerking to Friet. Alle bedrijven die deelnemen aan de jaarlijkse rassenshow hebben wel een of meerdere aardappelrassen die bestemd voor deze sektor

De vraag dringt zich op:
 

“Is er wel plaats voor al deze nieuwe aardappelrassen voor de frites-industrie?”

Aardappelwereld (World Potato Magazine) stelde deze vraag aan de deelnemende bedrijven vorig jaar. En dankzij de nieuwe partnership tussen PotatoPro en Aardappelwereld kunnen hun antwooren in deze serie artikelen met onze lezers delen!
 

 

De Nijs, Warmenhuizen


Jan-Paul Bandsma, De Nijs, Warmenhuizen:

 

 

 

“We zijn als handelshuis aandeelhouder van kweekbedrijf Fobek uit Sint Annaparochie. Jaarlijks geven we hieraan door hoeveel procent we aan potentiële rassen willen hebben voor een bepaald marktsegment.”

“Daar zit ook een flink percentage aan fritesrassen bij. Een basiseis is AM-resistentie. Daarnaast moet een ras de exportmarkt op kunnen en een daarbij passend onderwatergewicht hebben.”

“Het doel is het in de markt zetten van een hoogwaardig exportrasmet friteskwaliteit.”

 

 

(Klik om te vergroten)

De Nijs is een aandeelhouder van veredelingsbedrijf Fobek

Jan-Paul Bandsma:
 

“Ons belangrijkste afzetgebied zijn landen rondom de Middellandse Zee. Wat die willen, zijn hoogopbrengende rassen met flinke droogte- en hitteresistentie.”

“Ze moeten goed presteren onder omstandigheden zoals wij die hier in Nederland afgelopen zomer ook hadden. En daarbij hoort het een ras te zijn dattoe kan met drieof vier beregeningsrondes per seizoen en niet eentje die elke week water nodig heeft.”

“We zoeken daarom sterke, robuuste, droogte- en hitteresistente rassen, kortom rassen die tegen een stootje kunnen. Dus ja, op dat vlak is er nog volop ruimte voor het in de markt zetten van nieuwe fritesrassen.”

“Afgelopen zomer heeft ons geleerd dat de weersomstandigheden hier in Europa zeer grillig waren en dat deze eigenschappen hier ook nodig zijn.”

“Naar zo’n ras zijn we op zoek. Een fritesnummer datveelbelovend lijkt is FOB2012-136-032. Dit nummer gaat het zevende jaar van beproeving in en moet zich nog in de praktijk gaan bewijzen.”

Rassen Presentaties De Nijs

De Nijs houdt zijn presentaties op 7 en 8 November in:
Hotel Van der Valk
Frieslandzaal
Hooiveld 9
8302 AE EMMELOORD
Nederland
Help