Uitgebreide zoek mogelijkheden
The EU clarifies the application of the LMR of sprout inhibitor CIPC in potato

EU brengt duidelijkheid in toepassing MRL voor kiemremmer CIPC in aardappel

Het dossier is echter nog niet afgerond. Het tMRL zal opnieuw worden bekeken op basis van de monitoringgegevens die uiterlijk op 31 december 2021* aan de Commissie moeten worden gerapporteerd.

Jean-Pierre Van Puymbrouck, Voorzitter Belpotato:
 
“Dit is zeer positief voor de aardappelsector. Een onmiddellijke overgang naar de drempelwaarde van 0,01 ppm zou een catastrofe zijn geweest want dat was praktisch gewoon onhaalbaar. Gelukkig had Europa oor voor onze argumenten en hebben we een tijdelijke MRL kunnen onderhandelen.”
Op het einde van elk volgend jaar vraagt Europa dan een actualisering en een verslag over de ontwikkeling en toepassing van reinigingspraktijken.

De bedoeling is om de tMRL geleidelijk aan te verlagen in de richting van de beoogde drempelwaarde van 0,01 ppm.

Op die manier blijft het praktisch haalbaar voor de ganse sector en moeten we er kunnen in slagen om geen partijen aardappelen noch enige opslagcapaciteit te verliezen.

Het reinigingsprotocol (beschikbaar op www.belpotato.be), werd vorig jaar ontwikkeld door Euppa (de Europese verwerkende industrie), Europatat (de Europese handel) en Copa-Cogeca (de Europese producenten), en resulteerde in de tMRL van 0,4 ppm. Dit reinigingsprotocol werd al door heel wat bedrijven toegepast.

Wegens tijdsgebrek en door de lange aanwezigheid van aardappelen in de loodsen door corona kon dit nog niet in alle loodsen of niet volledig uitgevoerd worden.

Belpotato.be roept alle betrokken operatoren (telers, handelaren en verwerkers) op om dit protocol zo breed mogelijk toe te passen zo vlug mogelijk na het uitschuren van de oogst 2020, en in ieder geval voordat de oogst 2021 wordt opgeslagen.

Het grote bemonsteringsplan dat Belgapom gedurende deze winter heeft uitgevoerd zal worden gebruikt om de gemiddelde residucijfers op knollen van de oogst van 2020 vast te stellen.

De data zullen ook worden gebruikt voor het bovenvermeld verslag dat eind dit jaar bij de Commissie moet worden ingediend.

De collectieve inspanning van de hele sector om elk jaar correct en geactualiseerde data te verstrekken, zal ertoe bijdragen dat de tMRL op een realistische wijze kan worden vastgesteld en geleidelijk afgebouwd.
 
* Verordening (EU) 2021/155 van 9 februari 2021, gepubliceerd op 10 februari 2021.
 
Help