Uitgebreide zoek mogelijkheden
Starch cooperative Royal Avebe performance price drops to EUR 93.30

Zetmeelcoöperatie Royal Avebe maakt voor boekjaar 2020/2021 een prestatieprijs bekend van EUR 93,30.

november 23, 2021

Zetmeelcoöperatie Royal Avebe maakt voor boekjaar 2020/2021 een prestatieprijs bekend van EUR 93,30.

Avebe's strategische koers werpt zijn vruchten af ​​in een moeilijk jaar

Het groeiende areaal zetmeelaardappelen, vooral buiten Nederland, zorgde dit jaar voor prijsdruk voor natief zetmeel. Stijgende kosten door de coronacrisis drukten ook de prestatieprijs.

Na twee jaar waarin de prestatieprijs profiteerde van een lager marktaanbod en dus hogere prijzen voor natief zetmeel, is het behalen van deze prestatieprijs mede te danken aan de strategische koers.

Het teeltjaar 2020 kenmerkt zich door betere teeltomstandigheden voor zetmeelaardappelen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat gold ook voor andere Europese landen, waar het areaal zetmeelaardappelen ook flink toenam.

Dit hogere marktaanbod drukte de prijzen voor natief aardappelzetmeel en eiwit voor diervoeder. Dit resulteerde uiteindelijk in een prestatieprijs van 93,30 euro. De prestatieprijs is de belangrijkste financiële indicator van de coöperatie. Het coöperatieve resultaat en het aardappelgeld komen samen in de prestatieprijs. Het resultaat van de coöperatie bedraagt ​​9,2 miljoen euro.

Avebe profiteert van capaciteitsuitbreiding plantaardig eiwit

De strategie van Avebe is gericht op het creëren van meer toegevoegde waarde door het gebruik van innovatieve producten in plaats van bulkproducten. De afgelopen jaren is de vraag naar innovatieve, plantaardige producten toegenomen en daarin spelen de aardappelzetmeel- en eiwitproducten van Avebe een cruciale rol.

Bijvoorbeeld door dierlijk eiwit te vervangen door plantaardig aardappeleiwit in zuivelproducten, met behoud van dezelfde voedings- en functionele waarde. De capaciteit voor de productie van plantaardig eiwit is de afgelopen jaren flink uitgebreid.

In boekjaar 2020/2021 heeft Avebe fors geïnvesteerd in innovatie en duurzaamheid. Voor een deel waren dit ook geplande investeringen die in het voorgaande boekjaar waren uitgesteld vanwege Covid-19.

Impact Covid-19

Het coronavirus zorgde opnieuw voor veel onzekerheden. Zo nam het aantal besmettingen onder medewerkers toe. Er was ook minder beschikbaarheid van transport en containers om producten van A naar B te krijgen. Toch was het mogelijk om alle producten bij de klanten te krijgen, soms met enige vertraging.

Daarnaast kreeg de coöperatie te maken met stijgende kosten voor transport, energie, grondstoffen en verpakkingsmaterialen.

David Fousert, voorzitter van Royal Avebe:

"Ook onze leden hebben te maken met forse kostenstijgingen om zetmeelaardappelen te telen. Het is daarom noodzakelijk dat wij als Avebe op koers blijven om de prestatieprijs continu te verhogen. En dat doen we door onze strategie voor hoogwaardige producten."
Heat and Control - Leaderboard - 20220920
Help