Sterke stijging telersprijs HZPC

Sterke stijging telersprijs HZPC

Sterke stijging telersprijs HZPC

maart 16, 2024

De prognoseprijs* voor pootgoedtelers van HZPC Holland voor de oogst van 2023 is EUR 50.70 (USD 50.20) per 100 kilo. Deze prijs is ruim 35% hoger dan de prijs van oogst 2022. De opbrengsten in kilo per hectare van oogst 2023 liggen beduidend lager dan vorig jaar en voorgaande jaren. Eind juni wordt de definitieve prijs bekendgemaakt.

Er is een aanzienlijke hoeveelheid pootaardappelen afgekeurd of gedeclasseerd vanwege ziektes. Deze declasseringen worden deels veroorzaakt door weersomstandigheden en deels doordat er minder gewasbeschermingsmiddelen zijn toegestaan om ziektes te voorkomen. 

Vanwege de lage opbrengsten en de grote hoeveelheid bovenmaten is het een uitdagend verkoopseizoen. Afnemers geven namelijk voorkeur aan aardappelen in de potermaten. Ze wensen zo min mogelijk bovenmaten. Verkoopprijzen van bovenmaten liggen aanzienlijk lager dan die van potermaten. Toch streeft HZPC ernaar om zowel de potermaten als bovenmaten te verkopen als pootaardappelen. Dit om haar klanten te bedienen.

Positief vooruitzicht komend pootgoedseizoen

Martin Jansen Klomp, regiomanager Benelux:
 

"De pootgoedteelt is een risicovolle teelt met hoge kosten. Om een rendabele teelt te garanderen, is het essentieel dat we een structureel hoge prijs hanteren."

"Ondanks de uitdagingen van het afgelopen seizoen, is de financiële opbrengst per hectare 13% hoger dan in het vorige seizoen. We kijken optimistisch naar het komende pootgoedseizoen."

Het totale areaal pootaardappelen in Noordwest-Europa is afgelopen jaar gedaald. In 2024 wordt er wederom een daling verwacht. Het beperkte aanbod creëert gunstige verkoopvooruitzichten voor de pootgoedteler in Nederland voor het komende jaar.

Sponsored Content