In de sectie 'Smart farming' hebben we het over de beslissingen (door kunstmatige Intelligentie [AI], computermodellen of mensen) genomen op basis van informatie (inclusief 'big data') afkomstig van sensors of ergens anders om tot het meest gunstige resultaat te komen (economisch, duurzaamheid) voor landbouw activiteiten. We zien precisielandbouw als een onderdeel van smart farming. We kijken verder dan alleen de aardappel om je aan het denken te zetten
Help