Dutch Potato Starch cooperative Avebe now 'Royal'

Ter ere van het 100-jarige bestaan van Avebe is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het Koninklijk predicaat toegekend. Van links naar rechts: Sipke Swierstra, Burgemeester van Veendam, Bert Jansen, Bestuursvoorzitter, Marijke Folkers-in ’t Hout,voorzitter van de Raad van Commissarissen, Rob van Laerhoven, CFO and René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen

Ter ere van het 100-jarige bestaan van Avebe is door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het Koninklijk predicaat toegekend.

Het predicaat werd op 14 November tijdens een feestelijk symposium door René Paas, commissaris van de Koning in de provincie Groningen, overhandigd aan bestuursvoorzitter Bert Jansen. Dat Avebe het predicaat Koninklijk heeft ontvangen is ook voor de provincie Groningen een bijzondere gebeurtenis.

René Paas:

“U bent niet de eerste coöperatie die dit predicaat krijgt. Tien anderen gingen u voor. Avebe is wel de eerste coöperatie in Groningen aan wie deze eer toevalt.”
(Click picture to watch video)

Impressie van de festiviteiten bij Avebe op 14 November 2019.

Bert Jansen noemde Avebe een krachtige en gezonde coöperatie.

Bert Jansen:

“Ik ben er trots op dit predicaat namens de coöperatie in ontvangst te mogen nemen. De kroon op honderd jaar samenwerken..”
Marijke Folkers-in ’t Hout, chair of the Supervisory Board sloot het symposium af.

Marijke Folkers-in ’t Hout:

“Royal Avebe, is een eer voor velen die hard gewerkt hebben de afgelopen honderd jaar om Avebe sterker te maken.”

100 jaar verbinden en innoveren

Op 11 november 1919 werd de akte van het Coöperatief Aardappelmeel Verkoop Bureau (AVB)ondertekend.

Vanaf die dag zetten elf coöperatieve aardappelmeelfabrieken hun aardappelmeel gezamenlijk af, zodat zij hun producten beter konden verkopen en een sterkere vuist konden maken tegen de particuliere handel.

Avebe is in honderd jaar uitgegroeid tot wereldmarktleider op het gebied van aardappelzetmeel en -eiwit.

De coöperatie heeft echter niet alleen haar stempel gedrukt op de markt voor aardappelzetmeel en -eiwit. Door te zorgen voor continuïteit van de zetmeelaardappelteelt, de leden van de coöperatie een aantrekkelijke prijs te bieden én door een interessante en goede werkgever te zijn die bijdraagt aan de continuïteit van werkgelegenheid, heeft Avebe ook zeker een relevante bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de veenkoloniën.
Help