Belgapomnotering wordt uitgebreid vanaf seizoen 2022-2023 naar Fontane én Challenger.

  • Nieuws
  • Aardappelketen
  • Belgapomnotering wordt uitgebreid vanaf seizoen 2022-2023 naar Fontane én Challenger.
Belgapom quotation from 2022-2023 season for Fontane and Challenger.
september 20, 2022
Vanaf het nieuwe bewaaraardappelseizoen noteert de prijzencommissie van Belgapom de meest gehanteerde prijs voor de handel in aardappelen van de variëteiten Fontane en Challenger.

CEO van Belgapom Christophe Vermeulen:
 
"De aardappelwereld is voortdurend in beweging. Met de prijzencommissie proberen we daarop in te spelen. Op meer dan de helft van het Belgisch aardappelareaal wordt Fontane verbouwd. Fontane wordt verreweg het meest verhandeld op onze markt."

"Daarnaast zien we ook een belangrijker wordend aandeel van de Challenger. Daarom besliste het Bestuursorgaan van Belgapom unaniem dat we vanaf dit seizoen naast Fontane ook opnieuw Challenger gaan noteren."
De Belgapomnotering wordt vanaf nu dus gedefinieerd als de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor de variëteiten Fontane en Challenger, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten, veldgewas 35 mm+, frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.

Christophe Vermeulen:
 
"Fontane is dominant en Challenger is een uitdagende tweede maar uiteraard zijn dat niet de enige verbouwde en verhandelde variëteit in de Belgische aardappelsector. Van andere relevante variëteiten zoals Markies en Innovator wordt een ‘waarneming’ en een ‘marktstemming’ in de wekelijkse publicatie meegegeven, weliswaar afhankelijk van de markt. Er zal dus niet elke week een waarneming zijn voor beide variëteiten. "

"Belangrijk is echter eveneens de beslissing om de handelsprijs van de variëteit ‘Bintje’ niet langer waar te nemen. Na het beëindigen van de officiële notering vorig seizoen heeft het Bestuursorgaan van Belgapom besloten om dit jaar ook de waarneming van het Bintje te schrappen. Er is eenvoudig gesteld te weinig beweging op de markt om een onderbouwde en respresentatieve waarneming te doen."
De notering en waarnemingen worden elke vrijdagochtend door Belgapom op haar website (https://www.belgapom.be). Daarnaast omvat de communicatie ook een grafische voorstelling van de evolutie van de notering gedurende de loop van het seizoen bevatten.

Gezien de voorbije jaren het aandeel van contractuele aankopen in de Belgische aardappelmarkt sterk is toegenomen zal eveneens een grafiek met de gemiddelde contractprijs voor Fontane worden weergegeven.

Het is het Bestuursorgaan van Belgapom dat – op advies van de prijzencommissie – jaarlijks bepaalt voor welke variëteit de prijs officieel wordt genoteerd en voor welke variëteiten een waarneming met marktstemming zal worden bepaald en gepubliceerd.