Advanced Search
Landbouworganisaties ABS en Boerenbond werken samen met PCA aan een prijsinformatiesysteem voor aardappelen. "Akkerbouwers zullen kunnen meedelen hoeveel aardappelen zij leveren, op welk tijdstip en aan welke prijs", verklaart Guy Depraetere, woordvoerder van het Algemeen Boerensyndicaat. "Dit moet resulteren in een anonieme prijsvergelijking die de aardappelmarkt meer transparant maakt."

De Vlaamse landbouworganisaties halen de mosterd uit Nederland, waar de vereniging van akkerbouwers VTA reeds zo'n prijsinformatiesysteem beheert. "Ook in Vlaanderen heeft het Interprovinciaal proefcentrum voor de aardappelteelt (PCA) ooit zo'n prijsinformatiesysteem gehanteerd", weet Depraetere, "en met hun medewerking pikken we graag die draad terug op."Hij schat de slaagkansen nu veel hoger in omdat boeren hun transacties vlot via de pc kunnen melden terwijl een fax sturen vroeger meer tijd vergde.

"Door marktinformatie uit te wisselen tussen aardappeltelers, bevorderen we de marktkennis van de producenten en de transparantie van de aardappelprijs", aldus de woordvoerder van ABS. "Vandaag belt een teler naar zijn aankoper zonder dat hij een duidelijk zicht heeft op de aardappelprijs. Bovendien geeft dit systeem ook prijzen op momenten dat er geen notering is en het is eveneens indicatief voor contracten."

Het prijsinformatiesysteem heeft de steun van zowel ABS als Boerenbond zodat Depraetere hoopt dat ook de aardappeltelers hun volle medewerking zullen verlenen. "Bedoeling is dat zij hun contracten met de aardappelhandel en -verwerking melden zodat anoniem - koper noch verkoper worden publiek gemaakt - een overzicht kan worden gemaakt van de verhandelde hoeveelheden met hun prijs en tijdstip van levering."Er zal een vorm van controle worden uitgeoefend zodat de prijsvergelijking niet oneerlijk beïnvloed kan worden.

"De enige houvast die aardappeltelers vandaag hebben, is de Belgapom-notering die zich baseert op de voorgaande week en slechts een indicatie geeft voor de actuele aardappelprijzen. Op dinsdag verschijnt nog de PCA/FIWAP-prijs. Met het prijsinformatiesysteem vergroten we de transparantie op de aardappelmarkt", aldus Depraetere. Op een markt met meer dan 150 handelaars, een 20-tal verwerkers en een waaier aan aardappelvariëteiten is daar naar verluidt dringend nood aan.

Vanuit Wallonië is er interesse om eventueel aan te sluiten bij het prijsinformatiesysteem. Het zijn echter de Vlaamse boeren die in eerste instantie van het prijsinformatiesysteem een succes moeten maken door de handen in elkaar te slaan. "Samenwerken levert wat op, maar het vergt ook een mentaliteitswijziging", besluit Depraetere.
Help