Расширенный поиск
   Breeders Trust
  Breeders Trust heeft een overeenkomst gesloten voor de inning van licenties op aardappelrassen in Tsjechië.
  De Tsjechische organisatie Druvod gaat gegevens verzamelen over het gebruik van zelf geteeld pootgoed en zorgt dat de kweekbedrijven hun licenties ontvangen.
   
  De overeenkomst is gesloten met alle agenten en distributeurs in Tsjechië van de bij Breeders Trust aangesloten veredelingsbedrijven, zegt directeur Leen Mol.
   
  Breeders Trust wil ook in Frankrijk zo’n soort overeenkomst afsluiten
  Help