Advanced Search
    [node:title]

    China gaat de teelt van aardappelen en de verwerking ervan fors stimuleren. Het aardappelareaal moet in drie jaar tijd met 1,67 miljoen hectare toenemen naar 6,67 miljoen hectare.

    China wil zo de onafhankelijkheid op akkerbouwgebied veiligstellen en de inkomens van boeren verbeteren. De groeiende bevolking dwingt het land daartoe. Een groot deel van nog te ontginnen land is niet geschikt voor de teelt van bijvoorbeeld rijst of andere granen. China zet daarom in op de teelt van aardappels, die droogte beter weerstaan en ook in koudere gebieden geteeld kunnen worden.

    Help