Advanced Search
  • News
  • Ingredients
  • Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling haalt doelstelling
 Eindrapport taskforce verantwoorde vetzuursamenstelling
November 16, 2010
Tijdens het jubileumcongres van het Voedingscentrum is de eindrapportage gepresenteerd van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Uit de rapportage blijkt dat de Task Force de gestelde doelen heeft behaald. Hiermee laat zij zien dat door zelfregulering belangrijke verbeteringen in productsamenstelling te behalen zijn.

Aanbieders en afnemers van plantaardige oliën en vetten hebben zich de afgelopen zeven jaar actief ingezet voor een betere vetzuursamenstelling van de voeding en hebben daarmee hun verantwoordelijkheid genomen.

De Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling is een samenwerkingsverband van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën, de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie, de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, de Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Bakkerijgrondstoffen, de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging, de Algemene Kokswaren en Snackproducenten Vereniging, Koninklijk Horeca Nederland, de Vereniging voor de Aardappelverwerkende industrie en de Bond van Nederlandse Margarinefabrikanten. Het Ministerie van VWS en het Voedingscentrum zijn als waarnemer vertegenwoordigd in de Task Force.

Claudia Oomen, Voorzitter van de Task Force: “Wat je ziet is dat de bijdrage van Task Force leden aan de totale inname van transvetten fors is gedaald. Hiermee zijn de aangesloten branches – aan¬bieders en afnemers van plantaardige oliën en vetten - anno 2010 niet meer de grootste leveranciers van trans- en verzadigd vet. Voor een verdere verbetering van de vetzuursamenstelling van de voeding is dan ook een verbreding van het draagvlak naar andere branches nodig die vervolgens nieuwe stappen kunnen gaan zetten.“

De Task Force levert met haar inspanningen op basis van zelfregulering een belangrijke bijdrage aan het bereiken van de doelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De eindrapportage is daarom vandaag aangeboden aan dhr. P. Huijts, Directeur Generaal van het Ministerie van VWS. Hij zegt daarop in reactie: “De Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling is een pionier geweest in samenwerking voor gezonde productaanpassing op basis van zelfregulering. Dit is een (inter)nationaal voorbeeld van maatschappelijk relevante innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.”

De vetzuursamenstelling van producten is een terugkerend aandachtspunt in de media, de wetenschap en het beleid over voeding en gezondheid van de overheid. Voor de volksgezondheid is het wenselijk verzadigde vetzuren en transvetzuren in de voeding te vervangen door (cis) onverzadigde vetzuren.

De Task Force is in 2003 gestart als Task Force Transvetzuren op initiatief van Productschap Margarine, Vetten en Oliën, toen bleek dat de inname van transvetzuren via de voeding boven de aanbevelingen van de Gezondheidsraad lag. De betrokken branches hebben zich aanvankelijk ingezet om de hoeveelheid transvetzuren in levensmiddelen terug te brengen.

Om ook in te spelen op de noodzaak om verzadigde vetzuren in de voeding te verlagen is de Task Force Transvetzuren in 2005 omgevormd tot de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Alle betrokken sectoren hebben zich destijds gecommitteerd aan concrete doelstellingen weergegeven in een Manifest met een looptijd tot 2010. Dhr. H. Hoogervorst, toenmalig Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het Manifest uit 2005 in ontvangst genomen.

Einrapportage Taskforce verantwoorde vetzuursamenstelling (pdf)

De rapportage beschrijft in detail de initiatieven en de behaalde resultaten van de Task Force Verantwoorde Vetzuursamenstelling. Het gehalte aan transvetzuren is in alle producten van de aangesloten branches van de Task Force gedaald tot zeer lage niveaus, wat heeft geleid tot een gemiddelde inname van transvetzuren die lager is dan de maximale aanbeveling. De trend is daarnaast ingezet om het gehalte verzadigde vetzuren te verlagen.
Help