Advanced Search
  [node:title]
  Aardappelverwerkingsbedrijf Peka Kroef in het Brabantse Odiliapeel en waterschap Aa en Maas gaan samenwerken aan schoon water. Beide participanten bekostigen een gezamenlijk onderzoek. Tijdens een symposium op 24 februari wordt daar een convenant voor ondertekend.

  Peka Kroef wil afvalwater gaan hergebruiken. Dit brengt echter met zich mee dat de concentratie afvalstoffen in het afvalwater stijgt. Dit betekent vrijwel zeker dat het bedrijf niet meer kan voldoen aan de geldende eisen voor lozing op oppervlaktewater, ondanks toepassing van de best bestaande technieken in de afvalwaterzuivering. Vorig jaar heeft Peka Kroef de eigen afvalwaterzuivering al uitgebreid om aan de lozingseisen bij het Peelkanaal te kunnen voldoen. Een mogelijke oplossing is dan om het afvalwater via het bestaande transportsysteem naar de regionale rioolwaterzuiveringsinstallatie 'Land van Cuijk' in Haps te transporteren. Waterschap Aa en Maas exploiteert deze zuivering.

  Een gezamenlijk opgezet en gefinancierd onderzoek van Peka Kroef en waterschap Aa en Maas op de rioolwaterzuivering in Haps, moet leiden tot een structurele oplossing. Probleem is dat de zuivering in Haps voor fosfaat de capaciteitsgrens heeft bereikt, terwijl het vrijkomende afvalwater van Peka Kroef juist fosfaat bevat. Als de Hapse zuivering in de toekomst nog meer fosfaat te verwerken krijgt, is er onvoldoende capaciteit om het adequaat uit het afvalwater te halen, met als gevolg dat er ontoelaatbaar veel fosfaat in de natuur terechtkomt. Bovendien voldoet het waterschap dan zelf niet meer aan de lozingseisen.

  Het gezamenlijk onderzoek richt zich op de mogelijkheid van transport en verwerking van het afvalwater van Peka Kroef naar de zuivering in Haps. In dat geval moet de zuiveringscapaciteit in Haps wel omhoog. Als het onderzoek uitwijst dat dit inderdaad mogelijk is, kan Peka Kroef in de toekomst fosfaat houdend afvalwater naar de zuivering transporteren voor verwerking. Dit betekent niet dat Peka Kroef zelf niets meer hoeft te doen om fosfaten te beperken. Specifiek richt het onderzoek zich op de bestemming voor een fosfaat- en sulfaathoudende afvalwaterstroom van circa 30 m3 per uur. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek geeft het bestuur van het waterschap toestemming om de vervolgacties van het stappenplan verder uit te voeren.

  De zuiveringsinstallatie van Peka Kroef berust op omgekeerde osmose. De proceswaterstroom gaat door een zeer fijn filter dat zelfs zouten tegenhoudt. Het gezuiverde water bevat nagenoeg geen verontreinigingen meer. Dit water zet Peka Kroef al in voor stoomopwekking en waswater om bijvoorbeeld het zand van binnenkomende aardappels te wassen. De afgevangen zouten leveren circa 30 m3 per uur aan sterk geconcentreerd afvalwater op. Dat brijn wordt zo mogelijk afgevoerd naar de zuivering te Haps.
  Help