[node:title]
    Het areaal van vroege aardappelen neemt volgens het Spaanse ministerie van landbouw met 7% toe tot 13.000 ha. De extra vroege aardappel heeft een areaal van 3.275 ha, vergelijkbaar met vorig jaar.
     
    Het totale areaal van alle aardappelen (extra vroege aardappel, vroege aardappel, halfvroege aardappel en late aardappel) daalt met 2% tot 77.000 ha. Nauwelijks 5 jaar geleden bedroeg het totale oppervlakte nog 89.000 ha.
    Help