HZPC´s uitbetalingsprijs overstijgt verwachtingen

HZPC Oogst 2016: lage pootgoedopbrengsten – uitstekende financiële resultaten

HZPC Holland bv, wereldleider in aardappelveredeling, heeft de definitieve uitbetalingsprijs voor zijn Nederlandse pootaardappel-pool over Oogst 2016 vastgesteld op € 34,40 per 100 kilo.

Deze uitbetalingsprijs ligt nog eens 3,8 % hoger dan de prognoseprijs van € 33,15 afgegeven in maart, die al HZPC´s hoogste prognoseprijs was van de afgelopen negen jaar.

Deze uitbetalingsprijs is te danken aan de boven verwachting goede verkopen die HZPC kon realiseren en de hoge uitbetalingsprijs compenseert de lagere teeltopbrengsten ruimschoots.

Kilo’s

De weersomstandigheden tijdens het groeiseizoen zijn bepalend geweest voor 10 % lagere gewichtsopbrengsten ten opzichte van het teelt-technisch uitstekende oogstjaar 2015. Ten opzichte van het vijfjaarsgemiddelde, lag de gemiddelde hectareopbrengst van Oogst 2016 ruim 3 % lager, zowel binnen de potermaten, als wat betreft de totale opbrengst.

Euro´s

De prijzen voor gecertificeerd pootgoed werden echter opgestuwd door de hoge Europese prijzen voor consumptieaardappelen. Tweede reden voor de opwaartse prijsdruk is het beperktere aanbod van pootaardappelen uit Oogst 2016.Lilian Escalon, HZPC´s directeur EuropaLilian Escalon, HZPC´s directeur Europa:

“Nog niet eerder heeft HZPC zo’n hoog tonnage pootaardappelen uit de Nederlandse pootaardappel-pool verkocht.”

“Dit hadden we eerder dit jaar niet kunnen voorzien.”

“Ondanks de 10 % lagere gewichtsopbrengst per hectare, wist HZPC toch een verkooprecord te boeken en daarmee een 9 % hogere financiële opbrengst per hectare te realiseren dan uit Oogst 2015.”

“Daarbij is de kwaliteit van het pootgoed van Oogst 2016 opmerkelijk beter dan het jaar ervoor.”

“Gemiddeld genomen is dit oogstjaar voor de HZPC-teler in de Nederlandse pool het beste oogstjaar van het laatste decennium, op Oogst 2010 na.”

HZPC´s prognose- en de definitieve prijzen over de afgelopen vijf oogsten


Prijstoelichting

De gemiddelde prijs* over alle rassen komt op basis van herfstlevering voor de potermaat van klasse E uit op een bedrag van € 33,17 per 100 kilo vóór kwekersafdracht en exclusief btw. De telers leveren de klasse S tot en met A. De gemiddelde prijs over al deze klassen komt uit op € 34,40 omdat er relatief meer aardappelen in de hogere klassen worden geteeld en afgeleverd, waarvoor hogere prijzen worden betaald.

Naast de uitbetalingsprijs, ontvangen de telers vergoedingen voor het opslaan en voor het opzakken van de aardappelen. Deze zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Europa

Rond deze periode van het jaar bepaalt HZPC ook de telersprijzen voor zijn telers in de andere HZPC-productiegebieden binnen Europa. De omstandigheden voor de totstandkoming van die prijzen verschillen van die in Nederland. Wel is ook de grote Europese vraag naar pootgoed van positieve invloed op de uitbetaling aan Europese HZPC-telers buiten Nederland.

* HZPC´s uitbetalingsprijs is per 100 kilo; gemiddeld over alle rassen in potermaat klasse S tot en met A in poolverband geteeld; exclusief btw; en vóór afdracht van de kwekerslicentie door de pootgoedteler. De prijs per ras, klasse, maat en kwaliteit, wordt bepaald volgens een door HZPC en zijn telers overeengekomen systeem.
Help