Advanced Search
   Aviko

  Classens Bio-Energy gaat met een wervelbedvergasser energie uit biomassa leveren aan aardappelverwerker Rixona. Het idee was goed voor een prijs bij de NV Regio innovatietender €ureka! 2008.

  De wokkels bij uw glas bier en de aardappelpuree die u uit een pakje tovert, kunnen - indirect - goed afkomstig zijn van Aviko-Rixona uit Venray. Daar wordt immers de grondstof gefabriceerd waarmee die lekkernijen bereid worden. Jaarlijks verwerkt Rixona 200 honderd miljoen kilo aardappelen tot het granulaat of de vlokken die voor de fabricage van puree en ge-extrudeerde snacks zoals wokkels gebruikt worden.

  Hoofd technische dienst Henrie van Laarhoven van Rixona: ‘Aardappelen bestaan voor niet meer dan 21 of hooguit 22 procent uit droge stof. De rest is vocht en dat vocht moet eruit. Daar gebruiken we warmte voor. Voor die warmte verstoken we jaarlijks 18 miljoen kuub aardgas. Daar komt bij dat we daardoor 32 kiloton CO2 uitstoten, terwijl onze emissierechten tot 26 kiloton gaan. De rest moeten we inkopen. U kunt zich een voorstelling maken van de kosten en de milieubelasting en dus van het belang een en ander te reduceren.’ De oplossing komt van Piet Classens van Classens Bio-Energy uit het nabijgelegen Oirlo: een wervelbedvergasser die grote hoeveelheden schone warmte maakt uit goedkope biomassa. Classens: ‘Een dergelijke installatie staat nu in een proefopstelling in het Friese Tzum. Het apparaat dat wij hier gaan plaatsen, is groter. Per jaar kunnen we er 21 duizend ton biomassa mee verwerken. De asresten zijn bruikbaar als grondstof in de kunstmestindustrie. Daar zijn ook al gegadigden voor. Het is voor het eerst dat op zo’n grote schaal biomassa met deze techniek wordt omgezet in energie. Nergens anders ter wereld gebeurt dat. Een kick dat we dat hier in Venray kunnen realiseren.’

  Rixona heeft door inzet van de wervelbedvergasser jaarlijks ruim 6 miljoen kuub minder gas nodig, terwijl het bedrijf de CO2-uitstoot met 12.000 ton vermindert. Op termijn wordt plaatsing van een tweede en zelfs derde installatie niet uitgesloten. Van Laarhoven: ‘Dan zijn we wel wat jaren verder. Deze eerste moet in 2011 operationeel zijn.’

  Help