Aardappeloogst 2011 Vlaanderen: 5% stijging areaal, minder Bintje (PCA enquete)

Bintje - a Dutch potato variety bred over a century ago (1904) - is still very popular in the Netherlands and Belgium, especially for the production of French Fries, but its sensitivity to potato diseases is a major concern.

Bintje - a Dutch potato variety bred over a century ago (1904) - is still very popular in the Netherlands and Belgium, especially for the production of French Fries, but its sensitivity to potato diseases is a major concern.

April 15, 2011

Begin april lieten 125 PCA-leden weten welk aardappelareaal en welke rassen ze telen in 2011. Dezelfde telers gaven ook in 2010 hun areaal en rassenpakket door. Met deze gegevens kan een schatting gemaakt worden van het aardappelareaal 2011 en kan een vergelijking gemaakt worden met 2010.

Bewaaraardappelen

Het totaal areaal bewaaraardappelen zou volgens de enquête stijgen met 5%.

Begin april was al 18% uitgeplant. De voorbije tien jaar lag de gemiddelde plantdatum van Bintje op 23 april. Dit jaar zal dit tijdstip mogelijk 2 weken vroeger liggen.

Bintje

Onder de bevraagde telers daalt het areaal Bintje met maar liefst 9%. Daarnaast zou het aandeel contracten terug wat afnemen tot het niveau van 2009. Volgens de enquête zal het komende seizoen 25% (31% in 2010) onder contract geteeld worden.

Deze resultaten zijn echter nog voorlopig. Op het moment van de enquête waren nog niet alle contracten gemaakt en nog niet alle telers kenden hun definitieve aardappelareaal.

Andere industrierassen

Het areaal andere industrierassen stijgt in de enquête met 6%. Dit is opnieuw een belangrijke stijging na de 11% van 2010 en 2009. Volgens het NIS is het aandeel andere rassen binnen de bewaaraardappelen in 10 jaar tijd gestegen van 24 tot 38% in Vlaanderen (tot 36% in België).

Net zoals bij Bintje neemt ook bij de andere industrierassen het aandeel contracten af. De toename van het areaal zit dus vooral in vrije aardappelen. Begin april was 58% van het areaal gecontracteerd (71% en 67% in respectievelijk 2010 en 2009). Let wel, ook hier zijn nog niet alle contracten gemaakt.

Fontane neemt hoge vlucht

Voor het eerst is Fontane het grootste ras na Bintje. Tot vorig jaar was dit Asterix. Onder de deelnemers van de enquête is het areaal Asterix fors gedaald ten voordele van Fontane en Innovator.
 

PCA enquete: aardappelrassen voor gepland in Vlaanderen voor 2011

PCA enquete: aardappelrassen voor gepland in Vlaanderen voor 2011. Bovenstaande cijfers hebben betrekking op het uit te planten areaal in Vlaanderen. Over het areaal en de rasverdeling in Wallonië zijn nog geen cijfers bekend.

Sponsored Content